พระรอดหลวงครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน


พระรอดหลวงครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน 
ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยาวัตรอันงดงาม และเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่ง ที่มีศรัทธาญาติโยมมาเคารพสักการบูชา อยู่มิขาดได้ทุกวันโดยมีศรัทธาญาติโยมจากต่างตำบล ต่างอำเภอ ต่างจังหวัดเดินทางมาขอพรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์มิได้ขาด หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก นับเป็นพระผู้มีอริยะคุณอันยอดเยี่ยมยิ่งที่หาได้ยากยิ่งแล้วในปัจจุบัน

พระรอดหลวงครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง เชียงใหม่ 3 ดี แจกกรรมการ หายากแล้วครับไม่ค่อยเจอง่ายๆนอกจากสายตรงจริงๆ   สร้างปี2530ก่อนเหรียญรุ่นแรกหลายปี(เหรียญรุ่นแรกปี40)พุทธคุณเยี่ยม  เก็บก่อนแพงครับ ตอนนี้ราคายังไม่แรงมากครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น