พระธาตุข้าวบิณ ครูบาชัยวงศ์ษา พระบาทห้วยต้ม

พระธาตุข้าวบิณ ครูบาชัยวงศ์ษา พระบาทห้วยต้ม  ราคาบูชา 1000 บาท             สถานะ ปล่อยให้บูชาแล้ว


หลวงปู่ครูบาฯ กล่าวย้ำว่าผู้ตั้งมั่นในศีลธรรมมีพระธาตุข้าวบิณฑ์ไว้บูชาจะไม่มีคำว่าอดอยากขาดแคลน
การทำมาค้าขาย การประกอบอาชีพที่สุจริตก็จะได้ผลเจริญงอกงาม
ผู้ใดรักษาศีล 5 จนเป็นปกติ เมื่อจะกระทำสิ่งใดการใดให้ทำจิตสมาธิตั้งมั่นระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และหลวงปู่ครูบาวงศ์สิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จตามประสงค์ ถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาด้วยแผนปัจจุบันแล้วไม่บรรเทาทุกข์เวทนาให้หายลงได้
ก็ให้เอาพระธาตุข้าวบิณฑ์นี้แช่ลงในน้ำสะอาดทำน้ำมนต์ ตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วดื่ม
จะบรรเทาทุกข์และอาการเจ็บป่วยนั้นๆได้ตามสมควร.
ขอดีหายาก ราคาเบาๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น