คาถาเงินล้านคาถาเงินล้าน
                      (  ตั้งนะโม  3 จบ )
พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพยักขา ปะลายันติ   (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ  เม     ( คาถาเงินแสน )
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ  เม                (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ                                                (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม               (คาถาปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะฏิจฉามิ                                                (คาถาเร่งลาภให้เร็วขึ้น)
                                              (บูชา   9  จบ )


พระคาถานี้ อานิสงส์แห่งคาถาจะสำเร็จสัมฤทธิ์ผล ต่อเมื่อผู้สวดประพฤติปฏิบัติตนดังนี้
1.เป็นคนกตัญญู รู้คุณบิดา-มาดาและบุพการี
2.รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์
3.มีคุณธรรม คือพรหมวิหาร 4 เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา
 เมื่อท่านปฏิบัติตนดังกล่าว จะคิดปรารถนาสิ่งใด ในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรม  ล้วนแต่สำเร็จโดยเร็วพลันทุกประการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น